HP ePrintCenter

Your printer has been registered.

App News

Fakta om HPs nye webskrivere

For noen uker siden lanserte HP en ny serie med webtilkoblede skrivere, og la også frem planer for å gjøre utskrift enklere og mer tilgjengelig. Det har vært stor spenning knyttet til disse produktene, og også spørsmål og interesse med hensyn til hvordan disse skriverne og tilhørende programmer vil virke. Med håp om å rydde opp i mulige misforståelser vil jeg gjerne få komme med noen fakta om ePrint, Yahoo-reklame og søppelpost:

  • HP vil ikke sende innhold til webtilkoblede skrivere uten kundens tillatelse.
  • HP / Yahoo tester et pilotprogram for reklame. Formålet med denne testen er å finne ut hvilket utskriftsinnhold som er mest verdifullt for kundene, og hvordan de ønsker å motta dette innholdet. Gjennom pilotprogrammet vil utvalgte kunder motta utskriftsinnhold som inkluderer reklame innrettet mot deres interesser – samme reklamestøttede innhold som de ser ved siden av blogger og magasiner de allerede leser.
  • Dette programmet er fremdeles i pilotfasen, og HP vil bruke tilbakemeldinger fra testen som grunnlag for avgjørelser om hvordan vi skal tilby programmer som dekker våre kunders behov.

HP har bygd inn kraftig søppelpostblokkering i ePrint:

  • En skriver med ePrint-funksjonalitet har en tilfeldig e-postadresse som når som helst kan nullstilles av kunden.
  • HP bruker industristandardfiltre for søppelpost for skriverens e-postadresse.
  • HP lar kundene “hviteliste” eller “svarteliste” e-postadresser for å styre hvem som kan og ikke kan sende utskriftsjobber til skriveren.
  • Brukere kan slå av ePrint slik at de ikke mottar utskriftsjobber via e-post.
  • HP gir ikke og vil ikke gi kundenes e-postadresser til annonsører.

Slik vil HPs tjeneste for planlagt levering virke:

  • Når funksjonen for planlagt levering er aktivert, vil gi kundene kunne planlegge levering av innhold de selv velger, f.eks. en fargeleggingsside etter skoletid eller en avis for reisen til jobben. Skriveren vil ikke skrive ut innhold som ikke er valgt av brukerne.
  • HP sender ikke og vil ikke sende uønskede utskrifter til kundens skriver - brukeren må sette opp en planlagt levering. 

Tanken bak disse nye skriverne og den nye funksjonaliteten er at HP ønsker å gi kunder tilgang til innhold de ønsker på måten de selv velger. Vi er svært opptatt av å høre fra våre kunder, så dine synspunkter er velkomne.

posted by hpws$104759832, Jan. 6, 2011 (0 comments)